top of page

Piet en Pita Buitendijk

Piet en Pita Buitendijk

doelbedrag

opgehaald

Piet en Pita Buitendijk zijn de oprichters van Noah's Ark en de 'papa en mama' van meer dan 150 kinderen. Het echtbaar is sinds 1996 als zendeling werkzaam in Uganda en heeft in 2000 Noah's Ark mogen opzetten. Sinds 2006 is Mukono de thuisbasis van Noah's Ark en van Piet en Pita.


Voor Piet en Pita naar Uganda kwamen hebben zij al in meedere Afrikaanse landen gewerkt, Piet werkte ondermeer als PR-medewerker bij ontwikkelingsorganisaties. Piet en Pita ervaarden een steeds sterkere roeping om naar Uganda te gaan. Toen het echtpaar in 1996 de stap zette om naar Uganda te gaan gingen zij opzoek naar een organisatie waar zij zich bij konden aansluiten. In 1999 besloten zij om zelf een organisatie te starten: Noah's Ark.


Piet en Pita zijn niet in dienst van Noah's Ark en krijgen dus geen salaris. Zij zijn wel in dienst van de kinderen, voor wie ze dag en nacht klaar staan. De liefde en dankbaarheid die zij terug krijgen van de kinderen, is veel meer waard dan welk salaris dan ook. Piet en Pita houden vast aan een vers uit Mattheüs:

En wie zo'n kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij. Mattheüs 18:5 (Herziene Statenvertaling)

bottom of page