top of page

ANBI Status

Noah's Ark is staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ingeschreven bij de belastingdienst. Giften aan Noah's Ark komen daarom in aanmerking voor belastingaftrek. Op deze pagina vindt u de informatie die Noah's Ark door deze status beschikbaar dient te stellen.

RSIN Nummer: 808113914

2022

Rapport

Progress Report 2022 (Engels)

2022

Beleidsplan

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI

2022

Jaarrekening

Jaarrekening

2021

Rapport

Voortgangsrapport 2021

2021

Rapport

Rapportage Ondervoedingskliniek 2021

2021

Jaarrekening

Jaarrapport Accountant 2021

2021

Rapport

Rapportage Kerstpakketten 2021

2021

Rapport

Rapportage Ondervoeding

2021

Beleidsplan

Standaardformulier publicatieplicht ANBI

2020

Jaarrekening

Jaarrapport Accountant 2020

bottom of page