top of page

Waterput

Waterput

doelbedrag

opgehaald

Veel dorpjes in Ugnada hebben geen veilige waterbron. Water moet gehaald worden uit een modderig en vervuild beekje, of er moet lang gelopen worden.


Met uw hulp kunnen we een waterput slaan waarmee honderden mensen toegang krijgen tot schoon drinkwater. Na bodemonderzoek wordt de put geslagen en afgewerkt met een stevige handpomp en beton. Hiermee blijft de put voor jaren werken en wordt het geen modderpoel.

bottom of page